Informace pro akcionáře

Rozhodnutí přijaté valnou hromadou společnosti dne 23.6.2014:

Podoba všech 211 listinných akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se přeměňuje na zaknihovanou.
Stanovy společnosti se odpovídajícím způsobem mění v čl. V. odst. 1.